Akvafresh – Avsaltet sjøvann som en del av løsningen

Akvafresh

Behandling av laks mot parasitter

Laksenæringa har utfordringer med parasitter. Lakselus-situasjonen er hemmende for vekst i næringen. Det er utviklet mange løsninger for lusebehandling

Bruk av avsaltet sjøvann er allerede etablert som en god metode for behandling av AGD (Amoeba Gil Disease) og i økende grad som behandling mot lus. Det er god dokumentasjon på at dette virker og at ferskvannet kan ha en del klare fortrinn framfor alternative metoder.

AkvaFresh tilbyr løsninger som videreutvikler avsaltingskonseptene og som kan gjøre disse mer anvendelig. Ved å produsere vann nær oppdrettslokalitetene, så kan vannet gjøres mer tilgjengelig der en har bruk for det. Reduserte logistikkostnader og raskere behandlingsoperasjoner oppnås.

Vann der en trenger det kan tilbys i dag, men det arbeides også systematisk med utvikling av nye og helhetlige konsepter. FOU prosjektene Ectoremover og Selftreatment skal gi begrunnede framtidige løsninger.

Les mer her

Similar Articles

Top