Akvafresh logo

Bruk av avsaltet sjøvann er allerede etablert som en god metode for behandling av AGD (Amoeba Gil Disease)
og i økende grad som behandling mot lus.
Det er god dokumentasjon på at dette virker og at ferskvannet kan ha en del klare fortrinn framfor alternative metoder.

AkvaFresh tilbyr løsninger som videreutvikler avsaltingskonseptene og som kan gjøre disse mer anvendelig.
Ved å produsere vann nær oppdrettslokalitetene, så kan vannet gjøres mer tilgjengelig der en har bruk for det.
Reduserte logistikkostnader og raskere behandlingsoperasjoner oppnås.


Eltorque logoEltorque AS develops, manufactures and markets electric actuators and flow control systems for the internal shipbuilding industry.
The company headquarter is located in Trondheim, Norway.


NHP logoNHP er et eiendomsselskap med fokus på handels-og logistikkeiendom.
Selskapet ble etablert i 2006 av de midtnorske eiendomsaktører Reitan Eiendom AS,
Ursus Eiendom AS, Persson Norge AS, Heglund Holding AS og Bai AS.


Vanvikan Eiendom logoVanvikan Eiendom er et heleid datterselskap av Lyng Gruppen AS.
Selskapets formål er å legge til rette for lokal vekst ved å utvikle, drifte og eie/selge bolig- og næringsarealer.

Vårt fokus er å videreutvikle bygda vår Vanvikan som et knutepunkt for hele Fosen.


Aqualyng logoAqualyng is a leading provider of Project, Products and Services for the Water Industry.
With a wide offering for Desalination, Wastewater , ZLD and STP as well as components
for a wide spectrum of water applications,
Aqualyng is a one stop solution for your water needs.